Att leva från naturen - Visit Meri-Lappi

Att leva från naturen

Genom historien har både försörjning och välbefinnande i Sea Lapland baserats på naturen. Naturresurser har gjort det möjligt att utveckla området till toppen av Finlands industriområden, och naturen runt oss erbjuder välbefinnande för både invånare och gäster

Bördig mark

För drygt 10 000 år sedan då istiden undvek sig, steg jorden cirka hundra meter under årtusendet efter smältningen. Istidens smältande vatten minskade gradvis och bördig mark avslöjades under. I Sea Lapland hittar man myrar, skogar, åkrar och berg, för att inte glömma havet och älvar.

En betydande del av Lapplands mjölk- och köttproduktion produceras i Lapplandsregionen. Sea Laplands mjölkgårdar producerar hälften av Lapplands produktion. På samma sätt producerar nötköttsgårdar hälften av länets totala köttproduktion.

Fiske är en viktig del av områdets näringsliv och lokalproducering. Förutom de tre fiske älvar kan du också fiska i havet eller i sjöarna.

I lokala restaurangers menyer finns det maträtter med lokalproducerade ingredienser. Bär och svamp plockade av lokala. Kött från ett lokalt slakteri och skjuten fågel från lokala jägare. Laxen är garanterat färsk, direkt från fiskaren eller en lokal producent. Produkterna från det lokala bryggeriet säljs som en törstsläckare och om du vill ha något starkare, är det också närproducerat.

Restauranger använder ofta lokalproducerad mat och ingredienser beroende på skördesäsongen och årstiderna.

Naturresurser som råvara för industrin

När det första sågverket i Lappland grundades på ön Laitakari 1862, fanns staden Kemi ännu inte ens (1869). I många årtionden var träindustrin drivkraften bakom utvecklingen av norra Finland. Kemi Oy, det första pappersfabrik i norra Finland, grundades 1893 och regionen växte snabbt till en av den viktigaste drivkraften inom träbearbetningsindustrin i Finland. Det andra pappersfabriken Veitsiluoto Oy grundades 1932. Fabrikerna heter Metsä Group Oyj och Stora Enso Oyj.

Träet från Lapplands skogar erhölls genom stockflottning längs älvar till sågverken i Kemi och Torneå. Arbetare anlände till Lappland från hela Finland för skogsarbete och stockflottning. Träden i skogen fälldes från november till mars. När älven började översvämma på våren flöt stockarna längs älvarna i Kemi och Torneå totalt mer än 7000 kilometer på vatten. År 1991 slutade man med stockflottningen och idag finns kvar gamla byggnader och ett monument till minne av arbetet. Idag kommer träden från lappländska skogar med hjälp av timmerbilar och tåg direkt till sågverken där det bearbetas och fortsätter oftast med fraktfartyg ut i världen.

Torneås 1960-tals kromfabrik och kromgruva i Kemi producerar rostfritt stål. Stålfabriken Outokumpu Chrome Oyj och Torneås fabrik är världens största återvinningsanläggning och gruvan producerar 100 % av Europas krom.