Sötaste havet på jorden - Visit Meri-Lappi

Sötaste havet på jorden och älvar som livlina

I norra delen av Bottenviken ligger ”Sea Lapland” som är en av få platser i världen där du kan gå på det frysta havet. Sea Lapland är det sötaste havet i världen eftersom sju älvar rinner ner i havet och salthalten utspäddas så pass mycket att havet fryser till varje vinter.

Söt hav och havsis

Även om världens frysta hav för närvarande täcker ett område som är 2,5 gånger Europas storlek, ser de flesta i världen aldrig havsis, för att frysta haven ligger nära polerna. Havsis spelar en mycket viktig roll på jorden, eftersom det påverkar klimatet, havsströmmarna och vilda djuren och människorna som bor i de arktiska delarna av jorden. På grund av den kombinerade effekten av vindar, strömmar och temperatur bildas isen och får olika egenskaper. Det finns 19 olika typer av is. Lapplandshavet fryser havet på grund av låga saltnivåer och låga temperaturer under vintermånaderna. Lapplandshavet är det sötaste havet i världen, med många älvar som rinner ner i det och sötvatten ligger vid den nordligaste änden av världens näst största inlandshav, Botniska viken. I skärgårdens undervattennatur finns en blandning av sötvattensväxter och andra havsväxtarter. 

Älvar som en livlina

Älvar i Sea Lapland är en unik helhet eftersom det finns så många älvar i ett litet område där rent sötvatten rinner. Endast 0,0002% av världens vatten finns i älvar. Genom historien har älvar varit livets livlinor i Lappland, eftersom människor har anlänt till Lappland längs dem och mat och gods har transporterats via dem både på sommarn och vintern. Torne älv är den längsta fritt rinnande älv i Europa och erbjuder stora fiskemöjligheter. Kemi- älv utnyttjas för att producera vattenkraft, och en av vårens höjdpunkter är att besöka öppningen av dammluckor och se vattenfallet. Simo- älv är det bästa stället för att fiska och därifrån kan du fånga sommarens största fisk. Av Sea Laplands kommuner har Torneå, Kemi och Simo etablerats vid sammanflödet av havet och älven och har fått sina namn efter sina älvar. Boendet med utsikt över vattnet är lätt att hitta eftersom 30 boende ligger längs älven och 9 vid havet.