Registerbeskrivning - Visit Meri-Lappi

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) och EU: s allmänna dataskyddsförordning. 

1. Registerförare

Sea Lapland Travel Ltd

Lukiokatu 10, 95400 Tornio

+358 20 7479 440

2. Kontaktperson för registerärenden

Försäljningschef Teija Mikkola teija@visitsealapland.com +358 400 357 420

3. Dataskyddsombud

Teija Mikkola teija@visitsealapland.com +358 400 357 420

4. Registernamn

Sea Lapland Travel Ltd och dess dotterföretags kundregister som innehåller kunddata. Skälen för registrering är ett försäljnings- eller serviceförhållande med Sea Lapland Travel Ltd.

5. Syftet med register

Syftet med behandling av personuppgifter är att upprätthålla ett kund- och kontaktinformationsregister för fysiska personer som har bokat eller registrerat sig för ett evenemang. Sea Lapland Travel Ltd behöver personuppgifter för att behandla och bekräfta bokningar. Personuppgifter behövs också för att Sea Lapland Travel Ltd ska skicka kunder information om deras bokning (ar).

Genom att använda våra tjänster godkänner användaren villkoren i denna sekretesspolicy. Om användaren godkänner inte dessa villkor, han /hon har inte rätt att använda våra tjänster. Den insamlade informationen används för tillhandahållande av tjänster, leverans av tjänster och produkter till kunden, produkten och serviceutveckling, fakturering samt kundrelationshantering och utveckling.

Anonyma uppgifter används för statistiska ändamål. Informationen kan också användas, med kundens samtycke, för reklam, marknadsföring, direktmarknadsföring och kundinriktad marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring riktad mot honom eller henne.

6. Informationsinnehållet i registret

Sea Lapland Travel Ltd:s kundinformation

 • För-och efternam, 
 • Adress
 • Mobilnummer,
 • Fast telefon
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Bostadsland
 • Finansiell identifierare 
 • Deltagande i evenemang
 • Förbud och samtycke till direktmarknadsföring
 • Kundens enskilda identifieringsnummer
 • Bokningsrelaterad information såsom boende, avresedatum, bokningsdatum, möjlig hotellinformation, resepris, rabatter och rabattkriterier, försäljningskanal och eventuell kontorist, bokningsföretag, ytterligare tjänster relaterade till resan, stamkunds nummer. Informationen ovan registreras om den är relaterad till kunden. 

7. Regelbundna informationskällor

 • Information som tillhandahålls av kunden själv 
 • Transaktionsinformation samlas in från inköp och begäran om offert för resor och tilläggstjänster varelse bokaren, följeslagare eller del av en grupp
 • Information som tillhandahålls av kunden i situationer relaterade till kundtjänst 
 • Hanteringssystem för e-postmarknadsföring
 • Cookies eller andra liknande tekniker 

8. Regelbunden datainformation och överföring av data till enheter 

Informationen samlas in via webbutiken på webbplatsen visitsealapland.se, där användarna själva fyller i sin information.

Kundinformation erhålls också via telefon, e-post, kontrakt eller liknande.

Data kan överföras utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på begäran av användaren den tekniska implementeringen av tjänsten så kräver, eller om det annars är nödvändigt enligt personuppgiftslagen i enlighet med avsnitt 23, del 2 – 5. Partner utanför EU är skyldiga att ha ett EU efterlevnad av dataskyddsprinciper

För att implementera tjänsten tillhandahålls den information som krävs för tillhandahållandet av tjänsten till tjänsten Sea Lapland Travel Ltd:s gemensamma marknadsföringsföretag.

Kunddata kommer inte att avslöjas till tredje part för försäljnings- eller marknadsföringsändamål utan kundens specifika samtycke.

Personuppgifter kan också lämnas ut till offentliga myndigheter i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag och inom de gränser som krävs av.

Information avslöjas inte regelbundet.

9. Principer för registersäkerhet 

Manuellt material:

 • sparas inte på papper

Information som bearbetas av datorn:

 • Dessa data sparas i ett onlinesystem som skyddas av SSL-protokollet. 
 • Används endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning. Alla användare har personligt användarnamn och lösenord. Användare är också bundna av tystnadsplikt. Register åtkomsträttigheter beviljas och övervakas av den person som ansvarar för registerärenden. 

10. Kontrollerar registerinformation 

I enlighet med personuppgiftslagen har den registrerade rätten att kontrollera vilken information om honom eller henne har deponerats i personregistret.

En tillräckligt exakt och individualiserad begäran om inspektion måste skickas skriftligen till den person som ansvarar för registerärenden som nämns i avsnitt 2 i denna registerbeskrivning, antingen via e-post eller post.

11. Förbudsrätt och korrigering av felaktig information

Kunden hos Sea Lapland Travel Ltd har rätt att korrigera felet i informationen om honom eller henne. En begäran om korrigering av ett fel måste göras skriftligt till den registeransvarige person som nämns i avsnitt 2 antingen via e-post eller post.

Den registrerade har rätt att förbjuda bearbetning och avslöjande av hans eller hennes uppgifter för direktannonsering, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta Sea Lapland Ltd. Den registrerade kan också kräva att den registeransvarige tar bort information om sig själv från registret.

12. Registerets publicitet 

Registret är avsett för kund-, kommunikations-, marknadsförings- och intressentanvändning utfört av Sea Lapland Travel Ltd. Registret kommer inte att vidarebefordras till tredje part för något ändamål.

13. Cookies

Genom att använda online-tjänsten visitsealapland.se accepterar du användning av cookies. Webbplatsen visitsealapland.se samlar in information om användare via cookies. Information baserad på cookies kan t.ex. webbplatsaktiviteter, sidbesök eller information om enheter som används av användaren. Cookies är användarspecifika, men användarna kan inte identifieras om inte användaren har tillhandahållit ytterligare information, till exempel genom formulär. Användaren kan påverka användningen av cookies genom sina egna webbläsarinställningar och / eller genom att rensa webbläsarens cookiedata.

Vår webbplats innehåller också länkar till andra webbplatser och tjänster. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet på dessa tredjepartssajter. Tredjeparter kan ställa in cookies på en användares terminal när en användare besöker våra tjänster för att sammanställa statistik om trafik till olika webbplatser.

14. Radering och lagring av uppgifter 

Datalagringsperioden är den tid som anges i finsk lag för industrin efter att ha fått sitt samtycke. Data raderas genom överskrivning. Noggrannheten i informationen i registret kontrolleras regelbundet.

Sea Lapland Travel Ltd raderar också kundens uppgifter från registret om den berörda personen kräver att Sea Lapland Travel Ltd raderar uppgifterna om honom eller henne baserat på lag. Uppgifterna raderas dock inte om lagen föreskriver något annat eller om den behöriga myndigheten har inlett en process som kräver att Sea Lapland Travel Ltd behåller uppgifterna eller om någon annan part har ansökt den finska domstolen om ett säkerhetsskyddsbeslut för uppgifterna.

15. Godkännande av registerbeskrivningen

Registerbeskrivningen har godkänts kontinuerligt och kontrollerats den 18 januari 2021

Planera din resa här