VILLKOR FÖR BOKNINGAR GJORDA I SEA LAPLAND WEBBUTIK

Sea Lapland Ltd FO: nummer (2608990-4) uppfyller följande villkor vid beställning, bokning och avboknind av boende, programtjänster och andra tilläggstjänster. Dessa villkor blir bindande för båda parter efter att kunden har gjort en reservation. Priserna på produkter som bokas i Sea Laplands  webbutik inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkor och priser.

BOKNINGAR OCH BOKNINGSVILLOR

När bokningen av tjänsten görs i Sea Lapland webbutik på www.visitsealapland.se , www.visitsealapland.com och www.visitmeri-lappi.fi kunden får en bokningsbekräftelse med beskrivning och ytterligare information om den bokade tjänsten. I bokningsbekräftelsen finns kontaktinformation till leverantörens kundtjänst. Bokningen för en stuga innehåller information om hur du hämtar nycklarna. Onlinebokningar görs antingen med kreditkort eller banktjänst. Vid bokningstillfället är kunden ansvarig för att de själva skriver ut kvittot, fakturan, beskrivningen av informationen inklusive t.ex. instruktioner hur man kommer dit, hur man hämtar nycklarna och boknings- och avbokningsvillkor. Kontaktuppgifterna för underhållaren av stugan finns i bokningsbekräftelsen som skickades till kundens e-postadress när bokningen gjordes. Det maximala antalet personer som anges i boendet i destinationsbeskrivningen får inte överskridas.

ANKOMST- OCH AVGÅNGSTIDER I BOENDE

Det bokade boendet är tillgängligt tidigast under den period som anges i bokningsbekräftelsen och måste också överlämnas på avresedagen under den period som anges i bokningsbekräftelsen.

ANKOMST FÖR HOTELLBOKNING EFTER KL.18.00

Hotellrummet kommer att anhållas den bokade ankomstdagen till kl. 18.00. Därefter förbehåller sig hotellet rätten att släppa rummet om gästen inte har anlänt eller har angett en senare ankomst. Under högsäsong och under vissa evenemang kan bokningsvillkoren skilja sig från detta och kommer att anges separat i bokningsbekräftelsen.

ICKE-ANKOMST

Om kunden inte anländer och bokningen inte har avbokats, har boende och / eller programtjänstleverantören rätt att debitera kunden i enlighet med avbokningsreglerna.

SAFARIS OCH AKTIVITETER

Detaljer om bokade tilläggstjänster (inklusive utflykter, turer och safaris), såsom programavgångstider och platser eller eventuell upphämtning från boendet, kommer att ges i bokningsbekräftelsen.

Vissa tilläggstjänster kräver ett minimalt antal kunder. Om antalet deltagare inte uppnås har tjänsteleverantören rätt att avbryta tjänsten.Kunden kommer att meddelas om ändringen omedelbart.

Tilläggstjänster implementeras med väderreservation och innehållet och / eller ordningen på rutten och / eller programmet kan ändras. Avgångstid och varaktighet kan också variera beroende på trafikfaktorer. Den ansvariga tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra priser, varaktigheter, rutter och innehåll utan föregående meddelande.

Om barnet inte debiteras en deltagaravgift antas det att barnet sitter i knäet på en vuxen eller på en plats som tjänsteleverantören utser tillsammans med den vuxna. Tjänsteleverantören kan ha priser för barn och platser utformade för barn. Dessa villkor varierar beroende på service och säsong. Rabatter för barn tas med i beräkningen vid bokningen i samband med översynen av priset på tjänsten, i vilket fall de beaktas i det totala priset.

AVBOKNING

Avbokningsreglerna varierar beroende på tidpunkten för bokningen, produkten som ska bokas, programmet och tilläggstjänsten och villkoren för boende. I händelse av (Force Majeure), oberoende av boendeleverantören, programleverantören eller tilläggstjänsteleverantör, kan tjänsteleverantören avbryta bokningen. I det här fallet har kunden rätt till full återbetalning av bokad avgift.

Av tvingande skäl har boendet rätt att överföra bokningen till ett annat boende på minst samma nivå. I ett sådant fall ska boendeleverantören ersätta de direkta kostnaderna för överföringen till kunden.

Vid allvarlig sjukdom eller olycka måste avbokningar rapporteras utan dröjsmål och ett officiellt medicinskt intyg måste tillhandahållas, i vilket fall endast kontokostnader på 45 € / turisttjänst kommer att debiteras. Avbokningar måste göras innan boende eller programtjänstens start. För att göra återbetalningen måste ett läkarintyg eller annat tillförlitligt uttalande skickas till Sea Lapland Travel Ltd inom 14 dagar efter avbokningen.

Ingen återbetalning kommer att göras på av certifikat som lämnas in senare. Avbokning eller avbrott av under vistelsen berättigar inte till återbetalning. Om särskilda avgifter har uppkommit för bokningen kommer de att debiteras i sin helhet vid avbokning.

Ändringar av bokningen måste meddelas till kundservicenumret som anges i bokningsbekräftelsen eller till Sea Lapland Travel Ltd på tel. +358 20 7479 440, info@visitsealapland.com via telefon eller e-post inom kontorstid (09:00) – 15.00).

Vi rekommenderar att du tar en reseförsäkring i förväg. Det är värt att kontrollera försäkringens täckning vid reseavbokning.

 BETALNINGSTJÄNSTER

Paytrail Oyj (2122839-7) samarbetar med finska banker och kreditinstitut som leverantör av betaltjänster och som betaltjänstleverantör. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens.

Vid ett klagomål ska du först kontakta produktleverantören. Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. Tel: 0207 181830

www.paytrail.com

ONLINE-BANKER

Betalningstjänster relaterade till nätbankbetalningar genomförs av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Från användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som traditionell onlinebetalning.