Covid-19 - Visit Meri-Lappi Reseanvisningar

COVID-19 reseanvisningar till Sea Lapland

RES SÄKERT I OMRÅDET OCH LÄS DE SENASTE INSTRUKTIONERNA FÖR COVID-19

Aktuell information om turism från utlandet till Finland (22.4.2022)

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphör den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Statsrådet beslutade om begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna vid sitt sammanträde den 27 januari. Beslutet träder i kraft den 1 februari 2022.

Också de inreserestriktioner som gäller EU-länder utanför Schengenområdet slopas helt från och med den 1 februari, eftersom gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.

Av personer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet krävs ett negativt testresultat

Inreserestriktionerna i fråga om trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari. Personer som kommer till Finland från länder utanför EU och Schengenområdet ska visa upp ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare. Dessutom krävs ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Gränsbevakningsväsendet förutsätter inte ovannämnda intyg av finländska medborgare som anländer från tredjeländer, utlänningar som bor permanent i Finland eller personer vars resa till Finland av nödvändig till exempel på grund av ett tvingande familjeärende eller andra tvingande personliga skäl.

Alla resenärer omfattas av kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller och kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller dock alla resenärer som anländer till Finland.

Alla resenärer som anländer till Finland bör ha något av dessa tre intyg: vaccinationsintyg eller intyg över genomgången covid-19 eller intyg över ett negativt coronatestresultat (inom 72 h). De resenärer som inte har något av dessa intyg, hänvisas till coronatestning på gränsövergångsstället.

Kraven gäller med vissa undantag alla som är födda 2006 eller tidigare.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin

FINENTRY-tjänsten ger resenären information och anvisningar när de reser till Finland. Genom tjänsten kan man även boka tid till ett kostnadsfritt coronavirustest.

Koronaturvallinenlappi.fi är en webbplats som drivs av Lapplands sjukhusdistrikt, Västra Österbottens sjukhusdistrikt och Lapplands hus för att dela information om corona situationen i området och relaterade frågor. Riktlinjer för turistoperatörer THL-riktlinjer för turister: Aktuellt om coronaviruspandemin

Om en resenär behöver ett negativt test för att återvända hem bör de göra en reservation för Covid-test hos den privata tjänsteleverantören Terveystalo och betala för testet själva.

Restauranger

Från 1.3.2022, den finska regeringen begränsar inte restaurangers drickstider, öppettider, antal kunder eller sittplatser.

Instruktioner för turister i Lappland:

Fredagen den 8 april 2022

Gå inte till några offentliga platser om du är sjuk. Om du har lindriga symtom som tyder på coronaviruset, stanna hemma och kontrollera testkriterierna för din hemkommun.
Om du får ett positivt resultat från covid-19-testet, stanna hemma i fem dagar räknat från början av symptomen. Människor som har viruset isoleras inte utan behandlas i enlighet med normal sjukskrivningspraxis.
Fortsätt att hålla ett säkert avstånd på minst 2 meter, sköta hand- och hosthygien samt användning av ansiktsmask i alla allmänna inomhusutrymmen och på kollektivtrafik där säkert avstånd inte kan hållas.

THL:s allmänna rekommendation om munskydd för medborgare slopas med tre undantag.

THL rekommenderar fortsatt användning av munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel

  • för personer som söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona
  • för personer med symtom på luftvägsinfektion, men som måste röra sig utanför hemmet
  • för personer som vet att de har exponerats för coronaviruset (t.ex. smittor har konstaterats i familjen) och som inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

För personer med symtom rekommenderas alltid i första hand att stanna hemma tills symtomen försvinner.

Trots uppdateringen av rekommendationen kan var och en enligt eget övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakter

THL

AVBOKNINGAR:

Boende, programtjänstprodukter och ytterligare tjänster bokade via Visit Sea Lapland: Om du blir sjuk strax före resan försöker vi skjuta upp bokningen eller så kan vi avboka den helt och återbetala bokningen. Vi tar endast ut en behandlingsavgift på 12 €. Eventuella avboknings- eller överföringsförfrågningar ska mailas till info@visitsealapland.com och vi kommer att behandla meddelandena så snart som möjligt. Du kan göra nya bokningar i Visitsealapland.com webbshop normalt. Sea Lapland Ltd kundservice: tel:+ 358 20 7479 440  +358 20 7479 440, Mån – Fre. 8:00 – 16:00 (finskt tid) info@visitsealapland.com