VILLKOR FÖR BOKNING GJORD PÅ SEA LAPLAND ONLINESHOP

Sea Lapland Travel Ltd (Företagskod: 2608990-4) centrala bokningskontor följer följande villkor vid beställning, bokning och avbokning av de förmedlade tjänsterna. Genom att boka en tjänst anses kunden ha godkänt dessa villkor och bokningen kommer att accepteras på denna grund. De tjänster som ska tillhandahållas är de som anges i bokningsbekräftelsen och fakturan. Bokningen måste göras av en vuxen.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. * Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Meri-Lapin Matkailu Oy/Sea Lapland Travel Ltd kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. * Dessutom har Meri-Lapin Matkailu Oy/Sea Lapland Travel Ltd, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. * Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN

 

När bokning av tjänsten görs i Sea Lapland Online Shop på www.visitsealapland.com får Kunden en faktura med beskrivning och ytterligare information om den bokade tjänsten. I ytterligare information finns kontaktuppgifter till leverantörens kundtjänst. I bokningen för en stuga ingår information om hur du får nycklarna.

 

Onlinebokningar görs antingen med kreditkort eller banktjänst. Vid bokningstillfället ansvarar kunden för att se till att de själv skriver ut kvitto, faktura(er), beskrivning av informationen inklusive t.ex. instruktioner hur man tar sig dit, hur man får nycklarna och boknings- och avbokningsvillkor.

 

 

 

Kontaktuppgifterna för stugans underhållare finns i bokningsbekräftelsen som skickades till kundens e-postadress vid bokningen.

 

Det maximala antalet personer som anges för boendet i destinationsbeskrivningen får inte överskridas.

 

SAFARIS OCH AKTIVITETER

Vissa safariturer och aktiviteter kräver ett minsta antal deltagare. Om det finns färre deltagare än vad som meddelats i förväg, förbehåller sig Leverantören rätten att avbryta tjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priser, rutt och varaktighet för utflykten(erna), besök(er), evenemang och safari(er) om det är nödvändigt på grund av rådande väderförhållanden eller om det anses tillrådligt av säkerhetsskäl och deltagarnas komfort.

 

Om det inte finns något pris för ett barn förutsätts det att barnet sitter i vuxens famn eller på en plats med en vuxen som leverantören pekar på. Det kan finnas specialpriser för barn och särskilda platser avsedda för barn. Dessa villkor kan variera beroende på säsonger och tjänster.

AVBOKNINGAR

Gratis avbokning mer än 30 dagar före ankomst. Tjänster kan ändras eller bokas om om avbokningen görs på grund av ett reseförbud utfärdat av regeringen. Ändringar måste göras upp till 3 dagar före servicedatum. I sista minuten avbokning på grund av sjukdom (mindre än 3 dagar före ankomst) kan vi ändra bokningen utan kostnad. Vid avbokning 14-29 dagar före ankomstdatum debiteras 45 €. Vid avbokning mindre än 14 dagar före ankomstdatum kommer 100 procent att debiteras.

 

Avbokning ska alltid göras skriftligen till info@visitsealapland.com. Avbeställningen kommer att anses inkommen vid den tidpunkt då informationen om avbokningen i fråga har kommit till Sea Lapland Travel Ltd.

 

En avbokning kan vara effektiv först när en skriftlig bekräftelse på avbokningen mottagits på info@visitsealapland.com. Om en tjänst avbryts efter att du har gjort en bokning kan en del eller alla pengar du har betalat debiteras. Olika avbokningsavgifter kan tillkomma beroende på tjänsten och eventuella extra tilläggstjänster som används. Vid ändring eller avbokning debiteras en hanteringsavgift på 12 € per person och ändrings-/avbokningskostnader för tjänsterna. Det rekommenderas att ta en reseförsäkring, som kan variera mellan reseförsäkringsleverantörer. Det rekommenderas också starkt att teckna en försäkring som täcker avbokning, indragning, personligt ansvar och förlust av bagage och personliga tillhörigheter. Observera att resenären är personligen ansvarig för sitt försäkringsskydd och dess täckning för fall som avbokning av tjänsten.

 

Om resenären upplever problem med en tjänst är han ansvarig för att omedelbart presentera dem på plats för tjänsteleverantören (såsom flygbolag, hotell eller safariarrangör) så att eventuella brister kan åtgärdas. Om det upplevda besväret inte kommer att åtgärdas eller det är omöjligt att göra det, är resenären skyldig att kontakta Sea Lapland Travel Ltd. Om klagomålet inte rapporteras omedelbart kan rätten till ersättning begränsas efter resan. Sea Lapland Travel Ltd rekommenderar att du sparar all dokumentation som rör korrigeringsprocedurer (såsom kvitton och resehandlingar).

SEA LAPLAND TRAVEL’S OGLIGATIONS

 

Sea Lapland Travel Ltd ansvarar inte för eventuell ofullständig eller falsk information som lämnas av Kunden och inte för eventuella avgifter som kan uppstå i samband med rättelse.

 

Sea Lapland Travel Ltd ansvarar inte om Kunden inte anländer till den överenskomna avreseorten inom avtalad tid eller om han/hon inte kan delta i aktiviteten eftersom han/hon av skäl som beror på honom/henne inte har erforderligt dokument för aktiviteten med honom/henne, som t.ex. ett giltigt körkort eller legitimationskort.

 

Leverantörerna ansvarar inte för skador som orsakats av Force Majeure-skäl såsom krig, naturkatastrof, strejk eller liknande händelser på eller nära destinationen.

 

Om en avbokning beror på att kunden eller närstående blir plötsligt sjuk, är inblandad i en olycka eller avlider, har kunden rätt att få återbetalning av betalningarna med undantag för förskottsbetalningen (30%/50%) för boendetjänster och avbokningsavgift 12 €). I detta fall måste avbokning göras omedelbart. Läkarintyg eller annan verifierbar handling som skäl för avbokning ska skickas till Sea Lapland Travel Ltd inom fjorton (14) dagar efter avbokningen. Om kunden ändrar boendedestination eller vistelsetid, anses detta vara en avbokning av den tidigare bokningen och en ny bokning. Om avbokningen sker mindre än 48 timmar före hyresperiodens början eller under själva hyresperioden ska inga betalningar som kunden gjort ersätts.

 

.

 

SKADESTÅND

 

Om Kunden upplever problem med en tjänst ansvarar han för att omedelbart presentera dem på plats för tjänsteleverantören så att eventuella brister kan åtgärdas.

 

SÄLLSKAPSDJUR

 

Husdjur får endast tas med till boendedestinationer som tillåter sådant. Eventuellt medtagande av husdjur till boendet måste anges vid bokningen. Kunden är ansvarig för alla skador som husdjur åsamkas på fastigheten eller dess inredning och inredning direkt till ägaren. Alla skador som orsakats måste omedelbart meddelas fastighetsägaren.

KLAGOMÅL

 

Sea Lapland Travel Ltd är inte ersättningsskyldigt för eventuella problem som orsakats av naturförhållanden, insekter, sorkar, oväntade väderförändringar, byggnadsarbeten på en grannfastighet, förändringar i anläggningar eller andra förändringar som inte har meddelats Sea Lapland Travel Ltd, eller för problem orsakade av någon tredje part (t.ex. avbrott i leveransen av vatten, el eller tv-tjänster) som potentiellt ådrar sig skador eller kostnader för kunden.

 

BETALNINGSTJÄNSTELEVERANTÖR

 

Paytrail Oyj (2122839-7) samarbetar med finländska banker och kreditinstitut som betaltjänstleverantör. Paytrail Oyj står som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamation, vänligen kontakta i första hand produktleverantören. Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. Tel: +358 207 181830. www.paytrail.com.

 

INTERNET BANK

 

Betalningsförmedlingstjänsten för betalningar via internet implementeras av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Ur användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som traditionell onlinebetalning.